Những người bạn nhỏ đáng yêu ngày 1/11

09:57 | 02/11

Bạn tri kỷ "đặc biệt" của tớ đấy!

Bạn tri kỷ "đặc biệt" của tớ đấy!

2-6668-1383295036.jpg
1-3309-1383295037.jpg
3-6908-1383295038.jpg
4-4088-1383295038.jpg
5-8487-1383295039.jpg
6-5520-1383295039.jpg
7-7976-1383295039.jpg
8-8040-1383295039.jpg
9-7102-1383295040.jpg
10-3114-1383295040.jpg

11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18_1383294966.jpg
19.jpg
20.jpgTheo iOne