Tin shock

Tu hay không tu

Tu hay không tu

Một nhà sư đi khất thực giữa một trưa hè oi bức. Khát quá, ông bèn vào nhà bên đường để xin nước uống.

Du khách trần truồng với cái lon thủng