Tin shock

Những bộ râu bằng ong độc đáo ở Canada

Những bộ râu bằng ong độc đáo ở Canada

Thí sinh tham dự cuộc thi tạo râu bằng ong ở thị trấn Aylmer, miền nam Canada chấp nhận cho hàng ngàn con ong đậu vào người để có bộ “râu” dài nhất.

'Nó' không vừa với em